กิจกรรมการประกวดวาดภาพ"พอเพียง...ตามรอยพ่อ" (ชมภาพ)

กิจกรรมการประกวดวาดภาพ "พอเพียง...ตามรอยพ่อ"
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2550 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องสมุด ชั้น 2
ศูนย์การเรียนรู้ ปัทมะเสวี ได้จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพขึ้น ณ ห้องสมุด ชั้น 2 ใช้ชื่อกิจกรรมว่า “พอเพียง...ตามรอยพ่อ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้สมาชิกได้ตระหนักถึง แนวพระราชดำรัสของในหลวง ในเรื่องของเศรษฐกิจ...พอเพียง โดยให้สมาชิกมีความคิดสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง ตามความนึกคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ตามรอยพ่อ ซึ่งสมาชิกได้แสดงผลงานออกมาเป็นที่น่าพอใจ โดยทางศูนย์การเรียนรู้ ปัทมะเสวี ได้จัดทำเกียรติบัตรเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ให้กับสมาชิก และจะนำผลงานของสมาชิกติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ ต่อไป

No comments: