กิจกรรมทำการ์ด วันพ่อ (ชมภาพ)


วันเสาร์ที่ 1 ธ.ค.50 ศูนย์การเรียนรู้ ปัทมะเสวี ได้จัดกิจกรรมทำการ์ด "วันพ่อ" บริเวณหน้าศูนย์ฯ ได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ตารางกิจกรรมเดือน ธันวาคม 2550

กิจกรรมการลงนามถวายพระพร (ชมภาพ)

เชิญสมาชิกศูนย์ฯ และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 80 พรรษา ระหว่างวันที่ 1 -30 ธันวาคม 2550

การสร้าง Artwork ด้วย Photoshop (ชมภาพ)

ขอขอบคุณ คุณอนันต์ จันทรพันธุ์ (ผู้จัดการบริษัท สาเปเปอร์ จำกัด) ที่ได้กรุณาสละเวลามาสอนการสร้าง Artwork ด้วย Photoshop ให้กับสมาชิกศูนย์ฯ เมื่อเดือน ต.ค.50 ที่ผ่านมา

กิจกรรมการประกวดวาดภาพ"พอเพียง...ตามรอยพ่อ" (ชมภาพ)

กิจกรรมการประกวดวาดภาพ "พอเพียง...ตามรอยพ่อ"
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2550 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องสมุด ชั้น 2
ศูนย์การเรียนรู้ ปัทมะเสวี ได้จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพขึ้น ณ ห้องสมุด ชั้น 2 ใช้ชื่อกิจกรรมว่า “พอเพียง...ตามรอยพ่อ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้สมาชิกได้ตระหนักถึง แนวพระราชดำรัสของในหลวง ในเรื่องของเศรษฐกิจ...พอเพียง โดยให้สมาชิกมีความคิดสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง ตามความนึกคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ตามรอยพ่อ ซึ่งสมาชิกได้แสดงผลงานออกมาเป็นที่น่าพอใจ โดยทางศูนย์การเรียนรู้ ปัทมะเสวี ได้จัดทำเกียรติบัตรเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ให้กับสมาชิก และจะนำผลงานของสมาชิกติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ ต่อไป

กิจกรรมการทำกระทง

กิจกรรมการทำกระทง
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2550 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องเรียนรู้ ชั้น 1
การลอยกระทง เป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ งานลอยกระทงเริ่มทำตั้งแต่ กลางเดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 ซึ่งเป็นฤดูน้ำหลาก น้ำจะเต็มสองฝั่งแม่น้ำ ที่นิยมมากคือ ช่วงวันเพ็ญเดือน 12 เพราะพระจันทร์เต็มดวง ทำให้แม่น้ำใสสะอาด แสงจันทร์ส่องเวลากลางคืน เป็นบรรยากาศที่สวยงาม เหมาะแก่การลอยกระทง ซึ่งทางศูนย์การเรียนรู้ ปัทมะเสวี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญตรงจุดนี้จึงได้จัดกิจกรรมการทำกระทงให้กับสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ ปัทมะเสวีขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้สมาชิกได้ร่วมกันทำกิจกรรม สมาชิกได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์กระทงขึ้นเองจากวัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติ คือ ประดิษฐ์กระทงจากใบตอง และประดิษฐ์กระทงจากกระดาษล็อตเตอรี่ โดยมีอาจารย์นิศากร กังสดาลสุวรรณ เป็นวิทยากรอาสา มาสอนการทำกระทงให้กับสมาชิก

กิจกรรมเรียนรู้การทอดกฐิน (ชมภาพ)

กิจกรรมการเรียนรู้ประเพณีทอดกฐิน
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2550 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องเรียนรู้ ชั้น 1
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของ ประเพณีทอดกฐิน โดยมีอาจารย์ยุพา แสนวงศ์คำ เป้นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิก และนำต้นกฐินประกอบการอธิบายให้กับสมาชิกได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับประวัติความเป็นมา เพื่อให้สมาชิกได้เห็นตัวอย่างจากของจริง ซึ่งสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความรู้มากมาย ทำให้เกิดความสนใจที่อยากจะร่วมกันทำบุญ ทอดกฐินสามัคคี ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2550 และสมาชิกสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับเพื่อน ๆ หรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประเพณีทอดกฐิน

กิจกรรม ปลูกพืชผักสวนครัว

กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2550 เวลา 13.30-15.30 น.ณ ห้องเรียนรู้ ชั้น 1
เป็นกิจกรรมที่ทำให้สมาชิกได้ตระหนักถึงพระราชดำรัสของในหลวง ในเรื่องของเศรษฐกิจ...พอเพียง ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ผู้จัดการศูนย์ฯ ได้นำสมาชิกร่วมกันปลูกผักสวนครัว โดยใช้เมล็ดพันธุ์ของ ผักกาด, ต้นหอม, ผักบุ้ง ฯลฯ มาให้สมาชิกลงมือปลูกพืชเอง ในขวดน้ำอัดลม ซึ่งได้ทำการเจาะรูให้เรียบร้อยแล้ว และได้ทำแบบสำรวจติดตามผลการทำกิจกรรมให้กับสมาชิก ได้จดบันทึกและนำผลงานมาส่งที่ศูนย์การเรียนรู้ ปัทมะเสวี

กิจกรรมการทำโคมไฟ(ชมภาพ)

กิจกรรมการทำโคมไฟ
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2550 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องเรียนรู้ ชั้น 1
เป็นกิจกรรมที่ให้สมาชิกได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของโคม หรือ "โกมยี่เป็ง" และเรียนรู้วิธีการทำโคมไฟอย่างง่าย เพื่อนำไปใช้ประดับตกแต่งตามบ้าน ตามสถานที่ เพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณี โดยมีคุณทิวาพร ปินตาสี (ป้าบัว)เป็นวิทยากรที่ให้ความรู้แก่สมาชิกศูนย์การเรียนรู้ ปัทมะเสวี ซึ่งกิจกรรมการทำโคมไฟครั้งนี้ ทำให้สมาชิกมีความสนใจมาก และเป็นการฝึกความอดทน สมาชิกสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์สูงสุดและสามารถนำไปประกอบวิชาชีพในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ยังทำให้สมาชิกเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ประดิษฐ์โคมไฟด้วยฝีมือตนเอง

กฐินสามัคคี ณ วัดบรรพตสถิต จ.ลำปาง (ชมภาพ)

ด้วยการทำบุญทอดกฐินของวัดบรรพตสถิตเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย.2550 ปีนี้ ซึ่งมีคุณณรงค์ ปัทมะเสวี เป็นประธานในการจัดองค์กฐินเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาตามธรรมเนียมประเพณีอันดี ที่พุทธบริษัทได้ปฏิบัติสืบกันมา อีกทั้งจะได้นำทุนทรัพย์จากการทอดกฐินครั้งนี้เพื่อดำเนินการสร้างถาวรวัตถุที่จำเป็น อันจักเอื้ออำนวยประโยชน์แก่พระบวรพุทธศาสนา และประชาชนโดยทั่วไป

ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่มีจิตศรัทธาให้พิธีการเสร็จสิ้นไปอย่างราบรื่นสมบูรณ์ จึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และเดชานุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ร่วมกันบำเพ็ญครั้งนี้ จงอำนวยพรให้ทุกท่านและครอบครัว ประสบแต่ความร่มเย็นเป็นสุข แคล้วคลาดปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง สมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา เจริญรุ่งเรืองไปด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดทุกทิพาราตรีกาล เทอญ